Umývanie okien, výkladov Bratislava, taktiež vo výške

Naša upratovacia firma A SERVIS LIPKA Bratislava vykonáva umývanie okien po celom území Českej a Slovenskej republiky a taktiež Rakúska a Nemecka. Dokážeme umyť akýkoľvek typ okien vrátane ich rámov. Pre kvalitne vykonané umývanie a čistenie okien pre byt, dom, domácnosť a firemné budovy Bratislava využívame tzv. trik suchého leštenia, ktorý spočíva v tom, že okná nie sú v záverečnej fázy vyleštené žiadnymi prípravkami, ale iba suchou bavlnenou plienkou. Poradíme si s oknami, ktoré sú na ťažko prístupných miestach a vykonáme umytie a vyčistenie okien a presklenné plochy vo výške Bratislava. Na umytie a vyčistenie okien v domácnosti, byte, dome a firme Bratislava vo výškach využívame horolezeckú a speleologickú techniku alebo hydraulické ramená, montážne a vysokozdvižné plošiny. Pri výbere techniky pre umývanie a čistenie okien, skiel a presklenných plôch vo výške Bratislava najčastejšie volíme hydraulické ramená a vysokozdvižné plošiny. V prípade, že okolité podmienky nám nedovoľujú použiť túto techniku, umývanie a čistenie okien vo výške bytov, domov, domácností a firiem Bratislava vykonávame pomocou horolezeckej a speleologickej techniky. Pomocou hydraulického ramena a vysokozdvižnej plošiny je nám umožnený lepší prístup k presklenným plochám a tým sme schopný vykonať umývanie a čistenie omnoho kvalitnejšie. Použitie hydraulických ramien a plošín je niekedy drahšie, zato však efektívnejšie. Túto techniku pre umývanie a čistenie okien vo výške Bratislava si naša firma prenajíma od celej rady firiem a vzhľadom k veľkému objemu prác umývanie a čistenie okien vo výškach Bratislava máme vyjednanú i vlastnú cenovú hladinu, ktorá sa nakoniec premietne i do ceny pre našich zákazníkov. Ďalej pre vás vieme vykonať tieto upratovacie služby v Bratislave: denné a pravidelné upratovanie domácností, bytov, domov, kancelárií Bratislava, generálne a sanitárne upratovanie Bratislava, pred kolaudačné upratovanie Bratislava, upratovanie po stavbe Bratislava, upratovanie po maľovaní a maliaroch Bratislava, upratovanie po záplavách a havárii Bratislava, upratovanie po rekonštrukciách Bratislava, upratovanie pre otvorením predajní Bratislava, upratovanie prevádzok a obchodov pri otváraní obchodných centier. Ďalej zabezpečíme strojové čistenie a tepovanie kobercov Bratislava, strojové čistenie a reštaurovanie podláh Bratislava, voskovanie a fluatácie podláh Bratislava. Vieme odstrániť grafiti Bratislava. Strhnúť a dať dole polepy Bratislava, ochranné fólie Bratislava, odstrániť a vyčistiť nedovolené a nelegálne výlepy plagátov Bratislava. Vyčistiť, odstrániť a dať dolu čiernu inzerciu- nelegálnu reklamu Bratislava.

Šafárikova 41, 924 01 Galanta … Chemlonská 4, 066 01 Humenné … Mýtna 4, 811 07 Bratislava-Staré Mesto … Homolova 18, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Bernolákovo námestie 24, 940 51 Nové Zámky … Sládkovičova 34, 080 01 Prešov … Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves … Pod Dráhami 1, 960 01 Zvolen … Vansovej 2, 031 01 Liptovský Mikuláš … Vojtecha Spanyola 8183, 012 07 Žilina … Pílska 5, 955 01 Topoľčany … Pračanská 35, 831 07 Bratislava – Vajnory … Dlhá 2, 851 10 Bratislava – Čunovo …Martina Kukučína 17, 048 01 Rožňava … Radlinského 2748, 901 01 Malacky … Sládkovičova 58, 965 01 Žiar nad Hronom … Mnoheľova 2, 058 01 Poprad … Železničná 3, 920 01 Hlohovec … Rusovská cesta 12, 851 01 Bratislava – Petržalka … Lesnícka 13, 851 10 Bratislava – Rusovce … Podháj 3, 841 03 Bratislava – Lamač … Priekopnícka 12025, 821 06 Bratislava-Vrakuňa … Považská 4, 034 01 Ružomberok … Na Revíne 7, 831 01 Bratislava – Nové Mesto … Masarykova 14, 040 01 Košice … Bernolákova 11, 974 05 Banská Bystrica … Starý most 12, 926 01 Sereď … Gbelská 18, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica … Kuzmányho 19, 911 01 Trenčín … Jókaiho 1, 984 01 Lučenec … Bzinská 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Černockého 2, 831 53 Bratislava – Rača … Radničné námestie 1, 902 01 Pezinok … Dlhá 1, 900 31 Stupava … Dlhá 102, 949 07 Nitra … P. Mudroňa 41, 036 01 Martin … Starohájska 5, 917 01 Trnava … Dubová 24, 085 01 Bardejov … Gusevova 3, 821 09 Bratislava – Ružinov … Pribinova 4, 075 01 Trebišov … Štefana Králika 42, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves … Špieszova 4, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Železničná 22, 979 01 Rimavská Sobota … Alžbetínske námestie 4, 929 01 Dunajská Streda … Hodonínska 6, 841 03 Bratislava – Lamač … Brigádnická 27, 84110 Bratislava – Devín … Štúrova 8, 018 41 Dubnica nad Váhom … J. Murgaša 4, 971 01 Prievidza … Kôstková 21, 851 10 Bratislava – Jarovce … Kazanská 50, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Radlinského 12, 921 01 Piešťany … Štefánikova 808, 020 01 Púchov … Palárikova 5, 022 01 Čadca