Umývanie okien pre firmy, domácnosti Bratislava

Našim zákazníkom ponúkame kvalitné služby vďaka precíznej organizácii práce a používaniu špeciálnej techniky. Po dlhoročných skúsenostiach Vám zaručujeme spoľahlivosť a veľmi slušnú kvalitu. Obvykle odvedieme prácu vysokej kvality a to je to, čo sme schopní našim zákazníkom ponúknuť za našu cenu. Umývanie a čistenie okien bytu, domu, domácnosti, rezidencie, vily, kancelárie, obchodu v obchodných centrách, v centre Bratislavy, prevádzky, obchodných centier, a firiem Bratislava zabezpečujú naši vyškolení zamestnanci, ktorí pri svojej práci používajú profesionálnu techniku a pomôcky. Títo zamestnanci sú pravidelne školení v oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zoznamujú sa s novými technológiami a chemickými prostriedkami. Umývanie a čistenie okien v dome, byte, domácnosti, obchode, prevádzke, kancelárii, obchodnom centre a firme Bratislava je  našimi zamestnancami vykonané precízne a odborne a teda nemôže dôjsť k žiadnemu poškodeniu presklenných plôch. Ak by umývanie a čistenie okien v bytoch, domoch, domácnostiach, rezidenciách, vilách, kanceláriách, obchodoch v obchodných centrách, prevádzkach, obchodných centrách a firmách Bratislava vykonával nezaškolený pracovník, ktorý nebude vybavený profesionálnymi pomôckami, došlo by k poškodeniu presklenných plôch a to prevažne v prípadoch, kedy by sa jednalo o odstraňovanie tvrdých a pevných nečistôt. Naša firma používa na odstraňovanie pevných nečistôt, fólií a polepov zo sklenených plôch vždy korundovú žiletku, ktorá má priemer najmenej 10cm. Pri použití korundovej žiletky sa nestane, že sa na oknách po celkovom vyčistení objavia ryhy alebo škrabance. Umývanie okien pre dom, byt, domácnosť, obchod v obchodnom centre, prevádzku, kanceláriu, firmu Bratislava zahŕňa aj umývanie a čistenie okenných rámov a parapetov. Pri práci dbáme aj na to, aby znečistená voda nepoškodila zákazníkovu podlahu alebo maľovku. Vieme ďalej odstrániť a vyčistiť grafiti Bratislava. Pripravíme náter a zabezpečíme Vám odstránenie grafiti Bratislava a nachystáme pre Vás antigrafitový systém AGN Bratislava. Vyčistíme a revitalizujeme Vašu podlahu. Strojové čistenie podlahy Bratislava. Následne vykonáme voskovanie a fluatáciu podláh Bratislava. Ďalej zabezpečujeme čistenie a umývanie žalúzií a markíz bytov, domov, domácností, rezidencií, víl, kancelárií, obchodov, prevádzok, obchodných centier a firiem Bratislava. Pracovníci, ktorí vykonávajú čistenie a umývanie okien, presklenných plôch, žalúzií a markíz vo výške Bratislava, majú platnú licenciu na práce vo výškach za využitia horolezeckej a speleologickej techniky. Sme schopní pre Vás vykonávať uspokojivé a cenovo zaujímavé denné a pravidelné upratovanie v dome, byte, domácnosti, obchode, prevádzke, kancelárii, obchodnom centre a firme Bratislava, vykonávame upratovanie po stavbe Bratislava, upratovanie po maliaroch Bratislava, upratovanie po remeselníkoch Bratislava, upratovanie po rekonštrukcii Bratislava, strojové a generálne čistenie podláh Bratislava, voskovanie a fluatácia podláh Bratislava. Vieme strhnúť polepy, ochranné fólie, reklamné akcie a bannery zo skiel a podkladov Bratislava. Taktiež aj strojové čistenie a tepovanie kobercov v dome, byte, domácnosti, obchode, prevádzke, kancelárii, firme Bratislava.

Pre viac informácii kliknite SEM.