Umývanie okien domácností a firiem Trnava

Dbáme na to, aby pri realizovaní každej zákazky, bola zahájená aj ukončená kompetentnou osobou, čo je v tomto prípade vedúci našich zamestnancov tzv. majster. Majster je zodpovedný za prebratie a následné odovzdanie dokončenej zákazky zákazníkovi. Čistenie musí byť ukončené podpísaním preberacieho protokolu zo strany zákazníka, ktorý svojím podpisom vyjadruje spokojnosť s vykonanou prácou. Potvrdzuje, že odovzdaná práca nevykazuje žiadnu škodu, bola dokončená kompletne a vykonaná bola v dohodnutej kvalite. Zákazky, ktoré realizujeme, vykonávajú vždy iba naši kmeňoví zamestnanci. U nich vieme garantovať ich bezúhonnosť a zodpovednosť. Z tohto dôvodu nikdy nevyužívame služby brigádnikov z agentúr alebo subdodávateľské firmy na umývanie a čistenie okien Trnava.

Každý z našich zamestnancov absolvuje priebežné školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a je oboznamovaný s najnovšími postupmi a čistiacimi technológiami.Ku kvalitnému umývanie okien bytu, domácnosti, domu a firiem Trnava patrí aj vyčistenie rámov okien. Postup práce sme vypracovali tak, aby sme mohli zaručiť čo najkvalitnejší výsledok. Prvým krokom je odmastenie a umytie presklennej plochy saponátovým roztokom. Následne po umytí, necháme ho riadne preschnúť a vyleštíme suchou bavlnenou plienkou. K umývanie okien v bytoch, domácnostiach, súkromných a nájomných domoch a firmách Trnava patrí taktiež čistenie okien, výkladov a iných presklenných plôch vo výškach a na ťažko prístupných miestach. Pre výškové umývanie okien bytov, domácností, súkromných domov a firiem Trnava používame horolezeckú a speleologickú techniku, hydraulické ramená či vysokozdvižné plošiny. Pokiaľ si môžeme vybrať techniku pre výškové umývanie okien, skiel a presklenných plôch v byte, súkromnom a rodinnom dome, vo vile a firme Trnava a okolité podmienky to dovoľujú, preferujeme hydraulické ramená a plošiny pred horolezeckou a speleologickou technikou. Dokážeme takýmto spôsobom zaistiť akékoľvek čistenie a umývanie okien pre byt, súkromný a rodinný dom, domácnosť, víl a firiem Trnava.

Sme schopný odstrániť a vyčistiť grafiti Trnava. Nanášame a aplikujeme AGO /antigraffitovú ochranu, antigrafitový nástrek Trnava/. Na nami ošetrených plochách vykonávame následný servis a robíme odstránenie a vyčistenie graffiti Trnava. Zaručíme vám fungovanie ochrany antigrafitového systému Trnava – budova bez grafitu a grafitového znečistenia Trnava na základe vlastných skúseností.

Vykonávame pre svojich zákazníkov aj upratovanie po stavbách Trnava, upratovanie po remeslách Trnava, strojové čistenie a tepovanie kobercov Trnava,voskovanie a fluatácia podláh, strojové upratovanie po rekonštrukcii Trnava a generálne čistenie podláh Trnava. Dokážeme taktiež dať dolu, strhnúť polepy, ochranné fólie, reklamné akcie a banery zo skiel a podkladov Trnava.

V našej ponuke služieb nájdete aj pravidelné a denné upratovanie bytu, domu, domácností, rezidencií, víl, kancelárií a firiem Trnava.

Pre viac informácii kliknite SEM.