Pezinok, čistenie čalúnenia, kobercov

Metóda strojového čistenia kobercov je najúčinnejší spôsob čistenia kobercov. Čistenie vykonávame pomocou kotúčových strojov s rotačnými kefami a vysokotlakového 3-motorového vysávača. Máme tím odborne vyškolených pracovníkov, ktorí Vám prídu koberec vyčistiť v čase, ktorý Vám bude vyhovovať. Našou silnou stránkou je taktiež to, že sme flexibilní. Garantujeme vyčistenie akokoľvek znečisteného koberca. Ak ho naša firma nevyčistí, tak Vám ručíme, že ho ani žiadna iná nevyčistí. Potom je koberec vhodný na výmenu. Preto dbajte na pravidelné čistenie kobercov, pretože i koberce majú svoju životnosť. Na nižšie uvedených adresách pracoval náš tím na cenových ponukách na strojové čistenie kobercov: Železničná 22, 920 01 Hlohovec … Kamenná baňa 32, 060 01 Kežmarok … Nejedlého 81, 841 02 Bratislava-Dúbravka, Bratislava 4 … Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, Bratislava … Priemyselná ulica 492, 931 01 Šamorín … Strieborná 22, 969 01 Banská Štiavnica …Javorová 32, 052 01 Spišská Nová Ves … Tomanova 53, 831 07 Bratislava – Vajnory, Bratislava 3 … Maďarská 51, 851 10 Bratislava – Rusovce, Bratislava 5 … P.O. Hviezdoslava 36, 079 01 Veľké Kapušany … Čsl. Armády 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Jesenského 43, 036 01 Martin … Priemyselná 22, 031 01 Liptovský Mikuláš … Vážska 34, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, Bratislava 2 … Podhorská 33, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, Bratislava 4 … Bratislavská 223, 916 24 Horná Streda