Zákazku čistenie fasády, okien, žalúzií vo výške Trnava v kancelárskych priestoroch a výrobnej hale Trnava sme realizovali päť dní v čase od 12. júla do 17. júla. Celkový odpracovaný čas, ktorý naši zamestnanci na tejto akcii strávili je odhadový na 40 hodín.

Čistenie a umývanie okien, fasády, žalúzií Trnava

Prvý deň akcie bol venovaný prevozu lešenia a jeho montáže u zákazníka. Nasledujúce dni sme sa zameriavali na čistenie fasády, umývanie okien a ich rámov a čistenie žalúzií. Na realizáciu tejto zákazky bolo použitých 10l čistiacej chémie a sprej na plasty a umelú hmotu. Zakúpená bola tiež hadica. Na odstránenie nečistôt z povrchu fasád v takýchto prípadoch používame tlakový prístroj, vodu a čistiacu chémiu. Okná i žalúzie boli čistené obojstranne. Na dokonalé vyčistenie presklených plôch používame tzv. trik suchého leštenia, ktorý znamená, že nepoužívame žiadne leštiace prípravky a okná sú tak dlhšie čisté.

Žalúzie boli čistené ručne, nakoľko boli veľmi široké a navzájom sa prekrývali. Odstránenie nečistôt sa z nášho pohľadu podarilo asi na 90%. Zo strany zákazníka bolo počas našej práce malé upozornenie. V konečnom dôsledku však hodnotil našu prácu pozitívne s možnosťou ďalšej spolupráce.

Naše firma realizuje aj umytie okien Trnava vo výškach alebo na ťažko dostupných miestach. Na takéto práce využívame špeciálnu techniku – hydraulické ramená či vysokozdvižné  plošiny. Umývanie a čistenie okien vo výškach Trnava zabezpečujú naši profesionálni a bezúhonní zamestnanci, ktorí sú vlastníkmi platnej licencie na prácu vo výškach za pomoci horolezeckej a speleologickej techniky. Samozrejmosť je aj ich preškolenie podľa nariadenia vlády. Všetky zákazky vždy realizujú naši kmeňoví zamestnanci. Nikdy nevyužívame subdodávateľské firmy alebo zamestnancov z iných firiem, aby sme tak zabezpečili maximálnu kvalitu odvedenej práce. Na realizáciu našich zákaziek sa nepodieľajú ani brigádnici z rôznych agentúr.

Pre viac informácii kliknite SEM.