Umývanie okien domácností a firiem Trnava

Dbáme na to, aby pri realizovaní každej zákazky, bola zahájená aj ukončená kompetentnou osobou, čo je v tomto prípade vedúci našich zamestnancov tzv. majster. Majster je zodpovedný za prebratie a následné odovzdanie dokončenej zákazky zákazníkovi. Čistenie musí byť ukončené podpísaním preberacieho protokolu zo strany zákazníka, ktorý svojím podpisom vyjadruje spokojnosť […]