Trnava

Umývanie okien a čistenie fasád vo výške Trnava

Umývanie okien a čistenie fasád vo výške Trnava
Zákazka čistenie fasády a umývanie, čistenie okien vo výške Trnava sa uskutočnilo v dňoch 18. a 19. júna. Práca bola realizovaná našimi zamestnancami, ktorý tu strávili v rozsahu 20 hodín. V priebehu prvého dňa sme doviezli lešenie k zákazníkovi a zmontovali ho. Naša práce začala čistením fasády […]

By |8 novembra, 2013|čiste, Trnava, umývanie okien|0 Comments

Servisné umývanie okien a výloh Trnava

Servisné umývanie okien a výloh Trnava
Dňa 16. júla sme v Trnave zrealizovali servisné umývanie výloh. Zákazka bola zabezpečená prostredníctvom našich dvoch zamestnancov, ktorí na akcii strávili celkovo 5 hodín. Veľkosť výloh, ktoré sme mali umyť bola 420 m2. Najzložitejšie pri tejto zákazke bolo počiatočné očistenie výloh. Okrem zimného obdobia sa tu po celý rok […]

By |8 novembra, 2013|Trnava, umývanie okien|0 Comments

Umývanie okien Trnava

Umývanie okien Trnava
Umývanie okien – Zákazka bola zrealizovaná 12. júla 2013 jedným naším pracovníkom a na akcii odpracoval 1,5 hodiny. Táto akcia sa týkala umývania, čistenia a leštenia okien Trnava v priestoroch kancelárie objednávateľa. Umyté boli presklenné plochy okien Trnava s rozmerom 28 m2.
Pre zaistenie kvalitného umytia okien sme použili tzv. trik suchého leštenia. […]

Umývanie okien domácností a firiem Trnava

Umývanie okien domácností a firiem Trnava

Dbáme na to, aby pri realizovaní každej zákazky, bola zahájená aj ukončená kompetentnou osobou, čo je v tomto prípade vedúci našich zamestnancov tzv. majster. Majster je zodpovedný za prebratie a následné odovzdanie dokončenej zákazky zákazníkovi. Čistenie musí byť ukončené podpísaním preberacieho protokolu zo strany zákazníka, ktorý svojím podpisom vyjadruje spokojnosť […]